Materijal i izrada
Izrađena su od čeličnog ili aluminijumskog mašinski profilisanog lima. Lim je debljine 0,4 mm sa garantovanim kvalitetom i sertifikatom o poreklu iz EU. Paneli se izrađuju mašinski na automatizovanoj mašini koja precizno i ujednačeno uliva poliuretansku ispunu između dva lima od kojih je svaki debljine 0,4 mm.

paneli

Poliuretan je bez freona i nije štetan za životnu okolinu kao ni za ljude, što potvrđuje sertifikat proizvođača.
Završna lamela urađena je od ekstru­diranog aluminijuma, debljina zida profila je 3mm. Pored toga ojačana je po celoj dužini L profilom 30x30x3 mm, što sprečava mogućnost obijanja i izvla­čenja rolo zastora.

Na završnoj lameli ugrađena je zaptivna guma što obezbeđuje dobro prijanjane na pod.

Bočne vodilice urađene od ekstrudiranog aluminijuma, profil debljine zida 2 mm sa projektovanom komorom u sklopu koja čini kompletnu konstrukciju masivnijom, sigurnijom i dugotrajnijom.
U vodilicama sa obe strane ugrađuju se gume koje smanjuju trenje između lamela i vodilice a time i sprečava oštećenje oba profila.

Osovina je urađena od debelozidne cevi na koju su montirani kvalitetni i atestirani doboši sa ležajevima.

Čelične opruge koje se namotavaju u doboše srazmerno veličini i težini vrata po tačno utvrđenim proračuni­ma, garantuju dugogodišnje sigurno korišćenje rolo vrata. Opruge su urađene od najkvalitetnijeg opružnog čelika, sertifikaovanog od strane evropskih nadležnih institucija.

Maksimalne dimenzije su:
- širina 4 m, visina 3 m (aluminijumska)
- širina 13 m, visina 8 m (čelična)

Poseduju “Anti-wind” sistem i pogodna su za velika vrata i mesta sa jakim udarima vetra.
Način pokretanja i dodatna oprema
Elektromotori za vrata poseduju sve neophodne ateste. Vrhunska elektronika koju ugrađujemo pruža maksimalni komfor i sigurnost korišćenja. Motor je malih dimenzija i radi bešumno. Automatski zaključava vrata. Ima ugrađene krajnje prekidače. Pored daljinske komande postoji mogućnost ugradnje i taster prekidača. U slučaju nestanka struje, vrata se deblokiraju i otvaraju ručno.
Primena
Najviše se koriste kao garažna vrata ali se isto tako ugrađuju na servise, magacine, lokale, radnje i slične objekte.
slika1slika2
slika3slika4