Materijal i izrada
Izrađuju se od PVC folije (boje po želji) debljine 0,8 mm, sa mogućnošću ugra­dnje potpuno prozirnog PVC zastora debljine 1 mm.

Tvrdi aluminijumski segmenti obezbeđuju otpor na udare vetra do 100 km/h. Postoji mogućnost da platno bude potpu­no neprovidno i u boji po želji investitora.

Vodilice su od tvrdog aluminijuma ili pocinkovanog čelika, a konstrukcija od čelika plast­ficira se u željenu boju.

Maksimalne širina vrata je do 20 m a visina do 8 m.
Način pokretanja i karakteristike
Motori su predviđeni za veliki broj radnih ciklusa na dan, postoji i mogućnost ručnog pokretanja polugom (kurblom) u slučaju nužde.
U zavisnosti od pozicije ugradnje elektro oprema urađena je u zaštiti
IP 54 i IP 65.

Brzina otvaranja vrata je 1-3 m/s.

Upravljačka jedinica sa mogućnošću promene radne frekvencije, omogućava po­tpunu automatizaciju i mogućnost programiranja više različitih funkcija. Napon je 3 x 230 V.

Rukovanje vratima vrši se putem taster prekidača ili putem senzora, po zahtevu kupca.
Dodatne opcije
Postoji mogućnost specijalne izvedbe sa nerđajućim čelikom i protivpoža­rnom zaštitom, za zdravstvene ustano­ve i prehrambene objekte, kao i za proizvo­dne pogone gde se zahteva ispunjavanje posebnih propisa.
Self-repairing sistem
Zahvaljujući “Self-repairing” sistemu, prilikom udara (npr. vilju­škara) u slučaju da ispadnu iz vođica, vrata se automatski sama vraćaju u normalan položaj.

Nema troškova opravke, nema zastoja u proizvodnji.
Senzor pokreta za brzopodizna vrata
Senzori su ugrađeni sa jedne ili obe strane vrata i omogućavaju potpuno automatsko upravljanje vratima. Model senzora koji se ugrađuje zavisi od visine vrata.

Nailaskom viljuškara, nekog drugog vozila ili radnika, vrata se otvaraju i nakon određenog vremena zatvaraju.
Senzori su izvedeni tako da mogu da razlikuju vozila od ljudi.
Postoji opcija postavljanja indukti­vne petlje, koja može biti u funkciji otvaranja vrata ili kao dodatna sigurnost.
 
Izrađuju se od blago tonirane PVC folije, debljine 2 ili 3 mm u trakama širine 200 i 300 mm.
Odlikuje ih dobra zvučna i termo izolacija, kao i otpornost na habanje.

Izuzetno brzo i jednostavno se montiraju. Mogućnost izrade po željenoj meri.