Proizvedena su pod strogom kontrolom kvaliteta, da bi obezbedila najviši kvalitet.

Izdržljiva, snažna i sigurna. Obezbeđuju 60, 90 i 120 minuta vatrootpornosti, u zavisnoti od konkretnog modela.

Atraktivnog su dizajna, što omogućava da budu uklopljena u bilo koja arhitektonska i dizajnerska rešenja.

Mogu biti jednokrilna, dvokrilna i klizna.

slika1slika2
Dodatna oprema
- Prozori
- Magneti
- Čelične ručice
- Krilni automat za zatvaranje vrata
- Akustična izolacija