Materijal i izrada
Segmentna garažna vrata izrađena su od specijalnih panela (segmenata). Međupanelno spajanje je urađeno specija­lnim oko­vima, tako da omogućava izuzetnu hidro-termo izolaciju, kao i funkcionalnost celokupne konstrukcije.

Paneli su izrađeni od galvanizovanog, pa plastificiranog čeličnog lima sa reljefnom ornamentikom, međusobno ispunjeni poliuretanom debljine 42 mm, tako da paneli obezbeđuju dobru izolaciju (koeficijent prolaza toplote k=2,36 W/m2K°).

Panel je debljine 42 mm sa poliuretanskom ispunom bez freona, samogasivi.
Sistem protiv uklještenja prstiju
Paneli su urađeni tako da sprečavaju uklještenje prstiju između panela kao i povrede prilikom korišćenja vrata..

Plastifikacija vrata obezbeđuje izvrsnu zaštitu svakog segme­nta, dok im čelik daje masivnost i veliku postojanost.

Postoji mogućnost lake zamene, ukoliko dođe do oštećenja.
Okov je urađen od visoko kvalitenog čelika i pocinkovan je. Može se farbati u boju po želji kao i paneli.

Po obimu celih vrata tj. oko okvira otvora sa sve četiri strane ugrađuje se specijalna guma koja obezbeđuje posebnu zaštitu i dihtovanje.

Torzione opruge su izrađene od specijalnog čelika i obezbeđuju dug vek vrata kao i nesmetano dugogodišnje korišćenje.

Nudimo vam širok asortiman boja
Standardne boje su bela 9006 i siva 9010 a mogu se farbati u željenu boju u skladu sa zahtevom naručioca, uz doplatu .

Odnosi se i na industrijska i na garažna vrata
Način pokretanja i dodatna oprema
Vrata pokreće plafonski motor, monofazni snage od 300-500 W i radi na mrežnom naponu od 400 V.

Na motoru je ugrađena sijali­ca koja se pali aktiviranjem motora i sama se gasi posle 2 min. Motor se nailaskom na prepreku zaustavlja i otvara vrata, čime se sprečavaju povređivanja i oštećenja.

Daljinski upravljači su višekanalni tako da ostavljaju mogućnost naknadne automatizacije drugih kapija i vrata, a ne iziskuje dodatne daljinske upravljače.
Delux motor za garaže
Jedinstven na tržištu, DUO vision 500 je motor iz delux serije nemačkog proi­zvođača Sommer.
Namenjen je za vrata srednje težine i do 5,5 m širi­ne.

DUO VISION

Automatski pamti potrebnu silu za otva­ranje/zatvaranje vrata.
Ukoliko vrata naiđu na prepreku prestaje sa daljim kretanjem.

Jedini motor ove vrste koji omogućava da vrata budu deaktivirana i ponovo aktivirana u bilo kom položaju (SLS - Safety Limit Switch sistem).
Ovo omogućava da se vratima može rukovati ručno u slučaju nestanka struje.
Premium motori za kolektivne i podzemne garaže
Marathon SL i MARATHON Tiga SL su motori iz premium serije nemačkog proizvođača Sommer.
Namenjeni su za teška i masivna vrata do 8 m širine.

marathon

Konstruisani su za intenzivnu upotrebu uz veliku energetsku efikasnost.

Poseduje Safety Limit Switch sistem.

Sigurnosne mere
Na vratima postoje dve sajle, u slučaju pucanja jedne druga sprečava padanje vrata. Na mehanizmu za kačenje opruga postoji specijalna kočnica za blokadu vrata u slučaju pucanja opruga. Pored toga u samom motoru postoji blokada protiv padanja vrata.

U slučaju nestanka struje vrata se lako i efikasno otvaraju ručno, deblokadom motora uz povlačenje ručke na motoru.

Materijal i izrada
Segmentna industrijska vrata izrađena su od specijalnih panela (segmenata). Međupanelno spajanje je urađeno specijalnim okovima, tako da omogućava izuzetnu hidro i termo izolaciju, kao i funkcionalnost celokupne konstrukcije.

Paneli su izrađeni od galvanizovanog, pa plastificiranog čeličnog lima sa reljefnim ornamentima, međusobno ispunjeni poliuretanom debljine 42 mm, tako da obezbeđuju dobru izolaciju (koeficijent prolaza toplote k=2,36 W/m2K°).

Osim u reljefnom, prisutna su i vrata u ravnom stilu.

Plastifikacija vrata obezbeđuje izvrsnu zaštitu svakog segmenta, dok im čelik daje masivnost i veliku postojanost.

Postoji mogućnost lake zamene, ukoliko dođe do oštećenja.

Maksimalne dimenzije su:
- panelna: širina 12 m i visina 8 m
- aluminijumska panorama vrata: širina 6 m i visina 8 m
Sve ostale dimenzije vrata rade se na upit.
Način pokretanja i dodatna oprema
Vrata pokreće plafonski ili bočni motor u zavisnosti od načina ugradnje. Snaga motora se kreće od 60-1200 N, monofazni i trofazni snage od 150 W do 1000 W.

Postoji mogućnost ugradnje dodatnih delova, kao što su:
- lampa za upozorenje spuštanja vrata
- fotoćelije za sigurnosnu zaštitu
- vrata u vratima
- prozori...

Mogu se otvarati putem daljinske komande ili putem taster prekidača.
Pešačka vrata sa niskim pragom
Pored klasičnih pešačkih vrata sa norma­lnim pragom, nudimo mogućnost ugradnje i pešačkih vrata sa niskim pragom.

Pešačka vrata su izrađena od istog materijala a okvir se farba u istu boju kao i vrata, tako da ne narušavaju vizuelni izgled.

U zavisnosti od širine vrata, pešačka vrata mogu biti postavljena centralno ili asimetrično.

*Vrata sa niskim pragom dostupna su i za garažna i za industrijska vrata.
Načini postavljanja segmentnih industrijskih vrata
Sigurnosne mere
U slučaju nestanka struje, vrata se otvaraju ručno pomoću lanca (bez ikakvih poteškoća). Na vratima postoje dve sajle, u slučaju pucanja jedne druga sprečava padanje vrata.
Pored toga u samom motoru postoji blokada protiv padanja vrata. Na zadnjem panelu ugrađuju se specijalne sigurnosne šarke koje sprečavaju padanje vrata.