Veliki izbor različitih tipova i kombinacija

Industrijska
vrata

Segmentna industrijska vrata

Industrijska segmentna vrata su namenjena za zatvaranje većih, komercijalnih objekata. Sastoje se od segmenata/panela koji se sistemom vodilica podižu ispod plafona objekta.

Slična su garažnim segmentnim vratima, ali razlike ipak postoje. Ugrađuju se u komercijalne objekte većih dimenzija, jer treba da obezbede prolazak većih vozila, ne samo automobila.

Karakteristike:

 • Zvučna, hidro i termoizolacija
 • Visok stepen otpornosti na atmosferske uticaje
 • Protivprovalna zaštita
 • Hod vrata sa malim habanjem
 • Udoban i bezbedan rad
 • Ušteda energije
 • Meko pokretanje i zaustavljanje
 • Dugovečna konstrukcija

Maksimalne dimenzije: širina 12 m i visina 8 m

segmentna industrijska vrata

Panorama segmentna vrata

Pogodna su za autoservise i autoperionice.

Mogu se kombinovati sa segmentnim panelima za industrijska vrata.

Karakteristike:

 • Dvostruki termopan pleksiglas u aluminijumskim profilima
 • Savršena transparentnost
 • Hod vrata sa malim habanjem
 • Udoban i bezbedan rad
 • Ušteda energije
 • Meko pokretanje i zaustavljanje
 • Dugovečna konstrukcija

Maksimalne dimenzije: širina 6 m i visina 8 m

Potrebna vam je ponuda?

Neki od naših klijenata